Co poradzić na pękający beton?

Pomimo właściwego położenia betonu, na jego powierzchni z biegiem czasu mogą pojawić się drobne pęknięcia i zarysowania. Szczególnie jeśli powierzchnie betonowe znajdują się na zewnątrz, narażone są na dodatkowe działanie wilgoci, zmian temperatury czy promieni UV, które mogą nasilić pojawianie się uszkodzeń. Jak radzić sobie z tym problemem?

pęknięcia na betonie

Nawet najdrobniejsze pęknięcia i inne uszkodzenia powierzchni betonu powinny być jak najszybciej usuwane. W przeciwnym wypadku sytuacja może szybko się pogorszyć, na przykład, jeśli w rysy będzie wnikać woda, która na mrozie zamarznie, powodując rozpychanie materiału.

Przyczyny powstawania pęknięć betonu

Przed przystąpieniem do naprawy ubytków dobrze jest sprawdzić ich głębokość oraz ustalić ich przyczynę i starać się ją wyeliminować.

Najczęściej pęknięcia powstają, gdy:

  • materiał wysychał zbyt szybko z powodu silnego słońca, ogrzewania, przeciągów lub błędów w wykonaniu;
  • położona warstwa była zbyt gruba lub dodano zbyt dużo wody (pęknięcia skurczowe);
  • na beton działają zbyt duże obciążenia (pękanie wokół szczelin dylatacyjnych).

Etapy postępowania z ubytkami w betonie

Uszkodzone miejsce trzeba na początku starannie oczyścić z zabrudzeń oraz kawałków odpadającego betonu. Następnie ubytki należy poszerzyć do szerokości około 5 mm przy pomocy szlifierki kątowej lub szpachli. Jeśli w miejscu ubytku są zamocowane pręty zbrojące, beton wokół nich powinien być skuty na ok. 1,5 cm. Pręty trzeba oczyścić z rdzy i pomalować farbą antykorozyjną.

Do wypełnienia szczelin należy użyć specjalnej zaprawy lub żywicy epoksydowej o niskiej lepkości. Ubytek  trzeba najpierw zagruntować gruntem lub specjalną masą. Potem należy nałożyć zaprawę, pamiętając o maksymalnej grubości powłoki, zalecanej przez producenta. W przypadku większych ubytków czasem trzeba nałożyć kilka warstw. Zaprawa wysycha po ok. 24 godzinach, jednak jeśli zamierzasz kłaść na niej płytki, powinieneś odczekać kilka dni. Warto także zabezpieczyć uzupełniony ubytek powłoką uszczelniającą. 

Zapraszamy do współpracy