Czym jest beton specjalny i jakie są jego rodzaje?

Beton jest we współczesnym budownictwie jednym z najpowszechniejszych materiałów budowlanych. Wyróżniamy kilka jego rodzajów betonu, klasyfikowanych ze względu na właściwości, ciężar objętościowy oraz sposób wymieszania. Istnieje również beton specjalny – sprawdźmy, czym się charakteryzuje.

Rodzaje betonu specjalnego

Beton specjalny jest materiałem zmodyfikowanym o podwyższonych właściwościach, odpowiednich do danego zastosowania. Wykorzystywany jest w trudnych warunkach i przeznaczony do specjalistycznych prac inżynierskich. Stosuje się go w miejscach narażonych na niekorzystne oddziaływania atmosferyczne oraz kiedy należy zapewnić jak największą wytrzymałość mechaniczną. Konkretne cechy betonu specjalnego zależą od jego rodzaju:

  • Wysokowartościowy/wysokowytrzymały. Jego wytrzymałość na ściskanie jest wyższa niż 60 MPa. Służy do wykonywania elementów o dużej nośności i rozpiętości. Wskaźnik wodno-spoiwowy jest mniejszy niż 0.4. To beton odporny na ścieranie, ściskanie, mrozy i niekorzystne oddziaływania pogodowe.
  • Wodoszczelny. Szczelność betonów specjalnych wodoszczelnych znacznie przekracza parametry szczelności betonów zwykłych. Przy jego produkcji dąży się do jak najgęstszej konsystencji i zminimalizowaniu stopnia porowatości. Stosuje się kruszywa sortowane i długą, bo około 14-dniową pielęgnację. Wykorzystuje się go w budowlach szczególnie narażonych na negatywne oddziaływanie wody.
  • Odporny na ścieranie. W produkcji betonów odpornych na ścieranie stosuje się kruszywo grube oraz minimalną ilość zaprawy. Wyróżnia się dwie klasy ścieralności – dla ruchu dużego i ciężkiego oraz średniego i małego. Stosuje się go w budownictwie dróg i bierze pod uwagę odporność zarówno na ścieranie przedmiotami o powierzchni płaskiej, jak również odporność na przemieszczenia kruszyw i piasków.
  • Hydrotechniczny. Betony hydrotechniczne są z jednej strony wodoszczelne, a z drugiej odporne na ścieranie. Są także odporne na niskie ciepło hydratacji i minimalny skurcz. Nie poddają się również wahaniom temperatur i są mrozoodporne. Stosuje się w je budownictwie wodnym do konstrukcji eksploatowanych w ciężkich warunkach, jak tamy, zapory czy platformy wiertniczne.
  • Ognioodporny. Wykorzystywany jest w budowie przewodów kominowych, kotłów centralnego ogrzewania i innych konstrukcji, narażonych na działanie bardzo wysokiej temperatury.
  • Osłonowy. Ten rodzaj betonu stosowany jest w konstrukcjach, narażonych na oddziaływanie promieniowania jądrowego i rentgenowskiego i ma za zadanie chronić przed negatywnymi skutkami tego promieniowania. Są to betony gęste i jednorodne, wodoszczelne i paroszczelne, odporne na wysokie temperatury, o małym skurczu i znacznej łatwości formowania.

Wyróżniamy również takie rodzaje betonu specjalnego jak beton samozagęszczalny, fotobeton, beton ze zbrojeniem rozproszonym czy beton z proszków reaktywnych. Wykorzystywane są zwłaszcza w budownictwie mostowym.

Zapraszamy do współpracy