Jak działają domieszki napowietrzające w betonie?

Mimo znacznych postępów zachodzących w obszarze inżynierii materiałowej wyrobem, który cieszy się największą popularnością w budownictwie kubaturowym i liniowym, pozostaje beton. W Żyrardowie jego produkcją i transportem zajmuje się firma STAMBET-BUD, oferująca betony lekkie, zwykłe i ciężkie. W zależności od potrzeb mieszanki mogą być wzbogacane odpowiednimi dodatkami podnoszącymi parametry użytkowe pod względem konkretnych parametrów. Przekonajmy się, jaką funkcję pełnią mieszanki napowietrzające i sprawdźmy, dlaczego są potrzebne.

beton

Jakie są zagrożenia dla trwałości betonu?

Beton jest materiałem powstającym przez połączenie odpowiednio dobranego kruszywa o uziarnieniu dopasowanym do konkretnego zastosowania oraz cementu, który po połączeniu z wodą w procesie hydratacji staje się trwałym spoiwem łączącym je w całość. Wśród oddziaływań, z jakimi muszą radzić sobie elementy nośne wykonane z betonu poza ściskaniem w przypadku ścian oraz słupów i zginaniem oraz skręcaniem, jeżeli chodzi o stropy czy belki, jednym z najistotniejszych jest działanie niskich temperatur. Woda wnikająca w pory betonu może wówczas doprowadzić do jego rozsadzania przez kolejne cykle zamarzania i rozmarzania. Wynika to z nasiąkliwości materiału, a także podciągania kapilarnego.

Jak podnieść mrozoodporność?

Sposobem na podniesienie mrozoodporności betonu jest zastosowanie w nim dodatków napowietrzających. Tworzone w czasie wylewania mieszanki pęcherzyki powietrza zapewniają powstawanie przestrzeni, które będą w stanie zapewnić wolną przestrzeń dla wody gromadzącej się w strukturze betonu. Wiele z nich zablokuje także tworzenie się kapilar, którymi woda jest podciągana do góry. Pęcherzyki powietrza wpływają też korzystnie na urabialność betonu, w bardzo dużym stopniu ją poprawiając.

Zapraszamy do współpracy