Jak przyspieszyć wiązanie betonu?

Mimo postępów inżynierii materiałowej podstawowym materiałem budowlanym pozostaje wciąż beton. W Grodzisku Mazowieckim można go zamówić w specjalizującej się w dostawie mieszanek towarowych firmie Stambet-Bud. Wśród czynników, które mają wpływ na tempo realizowanych prac, duże znaczenie ma czas twardnienia betonu. Stosując odpowiednie metody, można go jednak zmienić. Przekonajmy się, na czym polega proces zastygania betonu i sprawdźmy, jakimi sposobami da się go efektywnie skrócić.

wylewka

Na czym polega wiązanie betonu?

Beton jest mieszanką kruszywa o odpowiednim uziarnieniu oraz cementu, który twardnieje w procesie hydratacji, wiążąc ze sobą ziarna i zapewniając odpowiednią wytrzymałość na obciążenia, przede wszystkim ściskanie. Proces hydratacji jest możliwy dzięki temu, że składniki cementu kolejno reagują z wodą, w wyniku czego zmieniają swą strukturę i spajają materiał. Tempo wiązania betonu zależy od licznych czynników, w tym stopnia rozdrobnienia komponentów tworzących cement. W wielu obszarach produkcji budowlanej ten parametr będzie miał ogromne znaczenie, np. w przypadku tworzenia prefabrykatów czy wylewania betonu w niesprzyjających warunkach pogodowych lub natryskiwania betonu.

Jak reguluje się czas twardnienia betonu?

Sposobem na zmianę czasu potrzebnego do stwardnienia mieszanki betonowej jest wprowadzenie do niej domieszek przyspieszających. Mogą to być węglany sodu i potasu, siarczany (VI) i tiosiarczany sodu oraz potasu, a także azotany (V) i azotany (III) sodu, potasu, a także wapnia. W grę wchodzi także użycie tiocyjanianów, glinianów i krzemianów, a także fluorokrzemianów albo wodorotlenków metali alkalicznych. Do zwiększania tempa wiązania mogą też posłużyć mrówczan wapnia, kwasy karboksylowe czy trietanoloamina albo triizopropanoloamina.

Zapraszamy do współpracy