Jak uzyskać odpowiednią mieszankę betonu?

Beton składa się głównie z cementu, kruszywa, wody oraz domieszek innych materiałów. Poprzez odpowiednie dobranie domieszek i proporcje składników można uzyskać beton o specjalnych właściwościach, na przykład wodoszczelny, ognioodporny czy osłonowy. Dowiedz się, jak na beton wpływają poszczególne jego składniki.

W większości przypadków do uzyskania mieszanki betonowej wykorzystuje się cement podstawowy uniwersalny. Jedynie do prac na raty, w wysokich temperaturach lub produkcji większych elementów stosuje się cementy, które dłużej wiążą. W czasie upałów warto także zastosować specjalnie do tego przeznaczony rodzaj cementu.

Jako kruszywa najczęściej stosuje się żwir o uziarnieniu 2/16 oraz piasek. Główna zasada głosi, że do materiałów budowlanych potrzebny jest beton bardziej wytrzymały, więc do mieszanek wykorzystuje się żwir i piasek. Natomiast do delikatniejszych elementów stosuje się drobne kruszywa. Do betonów mrozoodpornych stosuje się kruszywo łamane. Woda dodawana do mieszanki powinna być chłodna, wodociągowa. Pozostałe dodatki to zazwyczaj składniki uplastyczniające oraz upłynniające lub domieszki przeciwmrozowe.

Jak dobrać proporcje składników betonu?

Zazwyczaj przyjmuje się, że na worek cementu 25 kg przypada 10 l wody (wiadro), 4 wiadra piasku, 8 wiader żwiru oraz domieszki według specyficznych potrzeb. Aby uzyskać beton odporny na urazy mechaniczne, stosuje się obniżoną ilość wody. Do przygotowania niewielkich ilości betonu wykorzystuje się wiertarkę z mieszadłem, a jeśli potrzebna jest większa ilość (powyżej 60 l), wtedy warto przygotować beton w betoniarce wolnospadowej.

Oprócz proporcji ważny jest także sposób przygotowania mieszanki. Do betoniarki najpierw sypie się piasek i żwir, następnie dolewa się połowę wody i dodaje cement. Resztę wody łączy się z dodatkami i stopniowo dodaje do mieszanki. Po uzyskaniu jednolitej konsystencji masę miesza się jeszcze kilka minut. Należy pamiętać o odpowiednim zagęszczeniu betonu prętem lub specjalną zagęszczarką oraz zatarciu powierzchni.

Zapraszamy do współpracy