Jakość betonu do budowy domu

Jakość betonu w dużym stopniu determinuje trwałość i wytrzymałość wykonanych z niego elementów. Bardzo ważne jest zatem, aby mieszanka betonowa cechowała się odpowiednią jakością. Zwykle firmy oferujące sprzedaż betonu dokładnie dobierają stopień jakości do późniejszego zastosowania, dostosowują odpowiednie proporcje składników.

bloczki betonowe

Od czego zależy dobra jakość betonu?

Główną cechą wskazującą na właściwości betonu jest jego klasa. Jest to wartość informująca nas o wytrzymałości na ściskanie, wyrażona w MPa. Jest to tzw. wytrzymałość gwarantowana, zapewniana przez producenta z prawdopodobieństwem do 95%, a uzyskiwana jest po 28 dniach od przygotowania mieszanki.

W praktyce jednak beton wykazuje znacznie wyższą wytrzymałość niż gwarantowana, a z czasem te właściwości wzrastają. Niemniej jednak im wyższa klasa betonu, tym wyższa liczba i większa wytrzymałość. Warto więc zwracać uwagę na ten parametr.

Do budowy domów jednorodzinnych zazwyczaj stosowany jest chudy beton klasy C8/10 jako warstwa podkładowa pod fundamenty, a elementy konstrukcyjne tworzone są z betonu C12/15 i C16/20. Informacja dotycząca tego, jakiej klasy beton będzie potrzebny, znajduje się w opisie technicznym dołączonym do projektu domu. Co więcej, należy zabiegać o to, by beton miał taką samą klasę co w projekcie lub wyższą, ale nigdy niższą. Zastosowanie betonu o zbyt małej wytrzymałości może przyczynić się do poważnych problemów budowlanych. Niestety wybierając beton wyższej klasy, który oczywiście cechuje się lepszą jakością, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Na jakość betonu wpływa również ilość dodanej wody. To właśnie woda decyduje o konsystencji mieszanki gęstoplastycznej lub ciekłej. Najczęściej ustala ją kierownik budowy lub specjalista w wytwórni, uwzględniając przy tym rodzaj elementu konstrukcji i sposób zagęszczania mieszanki. Zwykle używane są mieszanki betonowe o konsystencji plastycznej. W elementach bardzo cienkich lub z dużą ilością zbrojenia stosuje się mieszanki półciekłe lub ciekłe, które lepiej wypełniają deskowanie i dokładnie otulają zbrojenie.

Zapraszamy do współpracy