Klasa betonu — co oznacza?

Klasa betonu oznacza wytrzymałość na ściskanie. Wyróżniamy trzy podstawowe klasy wytrzymałości betonu zwykłego i ciężkiego — od C8/10 do C100/15, a betonu lekkiego — od LC8/9 do LC80/88.

W dużej mierze rodzaj zastosowania betonu determinuje dobór odpowiedniej klasy. Przykładowo betoniarnia w Grodzisku Mazowieckim oferuje betony w różnych klasach, stosownie do późniejszego sposobu jego użycia.

beton

Różne klasy betonu

Klasa betonu, czyli wytrzymałość na ściskanie, określa stopień naprężeń ściskających, jakie może on przenieść. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się przede wszystkim mieszanki w klasach:

  • C8/10
  • C12/15
  • C16/20
  • C20/25
  • C25/30

Oznaczenia liczbowe określają stopień wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie próbek o kształcie walca (pierwsza wartość) i sześciany (druga wartość). W elementach sześciennych występuje najkorzystniejszy rozkład naprężeń, w związku z czym ich wytrzymałość jest najczęściej większa. W praktyce jednak te elementy betonu bardzo rzadko mają tak foremną budowę, zatem wytrzymałość określana na próbkach walcowych bywa najbardziej bezpieczna.

W przeszłości klasy betonu wyznaczono wyłącznie na kostkach i oznaczano literą B. Przykładowo chudy beton, czyli C8/10, dawniej występował jako B10, zaś C25/30 kiedyś był B30. Warto jednak pamiętać o starych oznaczeniach, bo niejednokrotnie możemy spotkać się z nimi na współczesnych placach budów.

Na wytrzymałość betonu bardzo duży wpływ ma procentowa zawartość cementu oraz wskaźnik wodno-spoiwowy. Im więcej w mieszance jest spoiwa i mniej wody, tym wyższa będzie klasa betonu. Należy jednak pamiętać o tym, że zwiększenie udziału cementu w mieszance może wpływać negatywnie na jego właściwości reologiczne, przede wszystkim skurcz. Przyczynia się do wystąpienia nadmiernego naprężenia, zbyt dużego do przeniesienia przez beton we wczesnej fazie dojrzewania. Dodatkowo wzrasta też temperatura hydratacji i w rezultacie w strukturze betonu powstają pęknięcia. Do pewnego stopnia to negatywne zjawisko można ograniczyć odpowiednim zbrojeniem przeciwskurczowym, ale najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie w betonie o wysokiej wytrzymałości odpowiednich domieszek chemicznych.

Zapraszamy do współpracy