Kruszywa drogowe: charakterystyka

Kruszywa drogowe, jak łatwo można się domyślić, są używane przy budowie dróg. Różne kruszywa cechują się różnymi właściwościami, dostępne są też w różnych rozmiarach. Zazwyczaj stają się one składnikami zapraw betonowych. Warto poznać je lepiej.

Kategorie kruszyw

Kruszywa dzieli się na naturalne i sztuczne. Do kruszyw naturalnych zalicza się skały oraz kamienie, które zostały rozdrobnione przez człowieka, lub z biegiem lat uległy naturalnej erozji. W branży kruszywa rozdrobnione przez człowieka nazywa się łamanymi, natomiast powstałe przez erozję – żwirowymi. Kruszywa sztuczne to z kolei te kruszywa, które powstają z materiałów pochodzenia mineralnego, poddanych obróbce termicznej lub chemicznej, a czasami – recyklingu. Tworzywo sztuczne to produkt, który został stworzony przez człowieka. Zarówno tworzywa sztuczne, jak i naturalne możemy podzielić ze względu na ich ziarnistość. Najdrobniejsze kruszywa nazywa się wypełniaczami, dostępne są też kruszywa drobne i grube. W niektórych branżach używa się mieszanek kruszyw o różnej ziarnistości.

Jakie kruszywo do jakiej drogi?

Najpopularniejszym materiałem do budowy dróg jest żwir budowlany. Wykorzystuje się go jako podkład do budowy. Jest on najczęściej wydobywany z dna morza, rzeki lub innego zbiornika wodnego. Przy budowie dróg często używa się też tłucznia, nazywanego też szutrem, który z kolei zalicza się do kruszyw łamanych. Ten z kolei służy do utwardzania nawierzchni. Kolejnym popularnym materiałem do budowy dróg jest grys, również zaliczany do kruszyw łamanych. Grysu używa się do przygotowania betonu asfaltowego, który na drodze jest warstwą ścieralną. Na bezpieczeństwo drogi wpływa nie tylko odpowiedni dobór kruszywa, ale także jego czystość. Równie ważne jest odpowiednie obchodzenie się z nim podczas prac budowlanych. Kruszywa używane do budowy dróg muszą cechować wysoką jakością, dlatego też firmy odpowiedzialne za budowę zazwyczaj korzystają z dostaw od doświadczonych, renomowanych betoniarni.

Zapraszamy do współpracy