Rodzaje kruszyw drogowych

Bez kruszyw drogowych niemożliwa byłaby budowa dróg, autostrad i ciągów komunikacyjnych. Sprawdź, jakie główne rodzaje kruszyw drogowych można wyróżnić, jak przebiega linia ich podziału oraz jakie zastosowanie ma żwir.

kruszywo drogowe

Jakie rodzaje kruszyw drogowych wyróżniamy?

Pierwszą linią podziału kruszyw drogowych jest rozróżnienie ze względu na pochodzenie: naturalne i sztuczne. Naturalne powstały w wyniku rozdrobnienia w drodze erozji, a także są pozyskiwane poprzez mechaniczne rozdrobnienie litych skał.

Najpopularniejsze z nich, kruszywa żwirowe to inaczej osadowe skały okruchowe, występujące w luźnej postaci kamyczków o średnicy od dwóch milimetrów do kilku centymetrów. Wykorzystywane są najczęściej jako składniki betonów towarowych i mas bitumicznych. Z kolei kruszyw drogowych, pozyskiwanych poprzez mechaniczne rozdrabniane skał używa się do budowy warstwy wiążących, wyrównawczych i ścieralnych.

Sztuczne kruszywa drogowe powstają z kolei z przetworzonych odpadów produkcyjnych z hut oraz kopalni. Mogą mieć pochodzenie mineralne, lub powstawać w wyniku termicznej obróbki albo recyklingu.

Drugim sposobem podziału kruszyw drogowych jest ich podział ze względu na grubość ziaren. Wyróżnia się kruszywa drobne, grube i wypełniacze. Ponadto fachowcy wskazują na występowanie kruszyw naturalnych i kruszyw o uziarnieniu ciągłym.

Jakie jest zastosowanie żwiru?

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem kruszywa drogowego pozostaje żwir, pozyskiwany  w trójnasób:

  • ze skał osadowych,
  • wydobywany z dna rzek i mórz,
  • wytwarzany w żwirowniach.

Jego pojedyncze kamyczki cechują się charakterystycznym, okrągłym kształtem. Żwir to kruszywo drogowe odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz szkodliwych czynników zewnętrznych, a także na ścieranie i mechaniczne uszkodzenia. Ze względu na swoje właściwości żwir dodawany jest do betonu jako składnik niezwykle istotny przy wylewaniu stropów oraz fundamentów domów jednorodzinnych. Żwir dodawany jest także do betonu architektonicznego, posadzkowego oraz samozagęszczalnego.

Nasza firma oferuje Państwu kruszywa drogowe najwyższej jakości, w tym piasek oraz żwir, doskonale nadający się do prac, związanych z wylewaniem fundamentów budynków, schodów, stropów oraz chodników. Ze względu na jego walory dekoracyjne, oferowany przez nas żwir może być również wykorzystywany do sypania ogrodowych ścieżek. Zapewniamy transport kruszyw do Klienta.

Zapraszamy do współpracy