Różne rodzaje domieszek do betonu?

Coraz częściej stosowane są różne domieszki, które poprawiają właściwości betonu. Firmy zapewniające sprzedaż betonu zwykle mogą zaproponować nam również zastosowanie odpowiedniej domieszki. Warto więc poznać ich specyfikę.

domieszki do betonu

Domieszki do betonu

Beton produkowany jest z czterech podstawowych składników — cementu, kruszywa, piasku i wody. Coraz częściej używa się jednak dodatkowych składników, czyli domieszek chemicznych. Zamawiając beton o określonych właściwościach, przygotowywany jest on właśnie z zastosowaniem odpowiednio dobranej domieszki.

Domieszka jest materiałem dodawanym podczas wykonywania mieszanki betonowej. Jej ilość nie przekracza 5% masy cementu. Stosuje się je w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki albo stwardniałego betonu. Największą popularnością na rynku cieszą się domieszki uplastyczniające i upłynniające. Pozwalają one na zmniejszenie zawartości wody w mieszance betonowej bez zmiany jej konsystencji albo zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej bez potrzeby zwiększania ilości wody i cementu.

Oto przykładowe rodzaje domieszek betonowych:

  • Uplastyczniające, czyli plastyfikatory — pozwalają na zmniejszenie ilości wody w mieszance. Beton uzyskuje w ten sposób wysoką plastyczność, a mieszanka może docierać nawet do trudnodostępnych miejsc. Elastyczna mieszanka ułatwia m.in. wypełnianie deskowań.
  • Upłynniające, czyli superplastyfikatory — pozwalają na zmniejszenie ilości wody w mieszance betonowej o więcej niż 12%. Stosuje się je, aby uzyskać beton o znacznie wyższej wytrzymałości, niż jest to konieczne w przypadku mieszanek przygotowywany pod budowę domów jednorodzinnych.
  • Opóźniające wiązanie — spowalniają proces hydratacji cementu na czas transportu mieszanki betonowej i późniejszego układania i zagęszczania bez zmiany konsystencji mieszanki.
  • Przyspieszające wiązanie — ta domieszka jest niezbędna w przypadku betonowania przeprowadzanego zimą lub w okresach przejściowych, gdy spodziewane są spadki temperatury do -5°C.
  • Napowietrzające — przyczyniają się do poprawy urabialności mieszanki betonowej, zmniejszają nasiąkliwość betonu, zwiększając tym samym jego mrozoodporność i trwałość.
  • Uszczelniające — są przydatne przy nadawaniu szczelności konstrukcjom tam, gdzie beton ma stały kontakt z wodą.

Zapraszamy do współpracy